متيل تستوسترون دارويي قديمي و بسيار پر قدرت است که انصافاً بايد گفت که براي کبد آدمي نيز بسيار بسيار سمي و کشنده است اما در مورد اين دارو بايد گفت که استروژن زايي چنداني ندارد. .......
قدمت دارو
در اولين صفتي که در مورد اين دارو به کار برديم گفتيم که اين دارو اصولا دارويي قديمي است.........
به حق بايد گفت که وزنه برداران روس که رکورد شکني شان روزگاري آمريکايي ها را شگفت زده و شايد هم زمين گير کرده بود اين دارو را در اختيار داشته و آن را به همراه ودکايي که مي خوردند استفاده مي کردند...............
دليل اصلي پيشرفت هاي برق آسا و غير قابل تصور آنها در آن سال ها که وزنه برداري جهان را غرق در حيرت کرده بود نيز قدرت همين دارو بود که در آن سال ها دارويي ناشناس و محرمانه به حساب مي آمد......
برخي از اين وزنه برداران حتي از وجود چنين دارويي که با نوشيدني آنها مخلوط شده و به آنها داده مي شد بي خبر بودند ولي پزشکان و مشاوران تيم که چنين وزنه برداراني را ساپورت مي کردند اين دارو را به خوبي مي شناخته و از آن استفاده کرده و نتايج درخشان در سطح جهاني و المپيک را نيز مدوين اين دارو بودند. .........

قدرت دارو
در دومين صفتي که در مورد اين دارو به کار برديم در مورد قدرت اين دارو مواردي را بيان کرديم.
اين دارو قدرت زيادي در اتصال به گيرنده هاي آندروژن در بدن آدمي دارد. اتصال دارو به گيرنده ها و ميزان و شدت اين اتصال است که قدرت و توان دارو در تشديد فرايند عضله سازي را رقم مي زند.........
زماني که دارويي در شدت هاي بالا و با کارايي زياد قدرت برقراري ارتباط و قدرت اتصال به گيرنده را در خود دارد مي توان اميد به اثرات خارق العاده آن در بدن داشت........

داروي متيل تستوسترون از قدرت اتصال بالايي با گيرنده هاي آندروژني برخوردار است و تاثير شديد و بسيار مخربی بر کبد دارد.......

در مورد قدرت و قدمت استفاده از اين دارو در پرورش اندام سخن گفتیم ولي زود قضاوت نکرده و ادامه بحث را پي بگيريد و قبل از اينکه آن را که در داروخانه هاي ايران نيز يافت مي شود تهيه کنيد اين مقاله را تا انتها مطالعه کنيد...........

گیرنده های آندروژنی
گيرنده هاي آندروژني هم در بافت هاي عضلاني وجود دارند و هم در بافت هاي چربي يافت مي شوند.
هورمون ها و داروهاي که خورده و يا تزريق مي کنيد با تاثير بر اين گيرنده ها و با اتصال به اين گيرنده ها در بدن اثر کرده و فرايند رشد را تحريک و تشديد مي کنند.....
اين اثر در نتيجه اتصال هورمون به گيرنده هاي موجود در بافت هاي عضلاني رخ مي دهد اما زماني که اين هورمون ها با گيرنده هاي موجود در چربي ها اتصال پيدا مي کنند چه اتفاقي رخ مي دهد؟

گيرنده هايي که در بافت هاي چربي قرار دارند با دريافت اين هورمون ها و با اتصال اين هورمون ها به خود شروع به تشديد چربي سوزي در بدن مي کنند.
همين تاثير اين هورمون ها نيز در مورد افرادي که از چربي زايد رنج مي برند موثر واقع شده و در تشديد فرايند چربي سوزي اثرات محسوسي بر جاي مي گذارد. .........

نکته ی ظریف
باند شدن هورمون به گيرنده ها اولين گام براي تاثير هورمون در بدن محسوب مي شود ولي صد البته بايد گفت که اتصال زياد و شديد هورمون با گيرنده ها الزاما به معني پاسخ هاي آنابوليک قوي تري نيز نخواهد بود و عکس اين قضيه نيز صادق است.
به اين معني که پايين بودن تمايل هورمون در اتصال به گيرنده ها نيز الزاما و در همه موارد به معني ضعيف بودن اثرات آنابوليکي دارو در بدن نيست........

مثال
هورمون اکسي متولون را همه شما مي شناسيد. اين هورمون در زبان انگليسي که زبان مادر اين دارو نيز شناخته مي شود به اين صورت نوشته و تلفظ مي شود: oxymetholone.
اين دارو قدرت چنداني در اتصال به گيرنده هاي آندروژن در بدن ندارد ولي با اين وجود اثرات بسيار قدرتمند آنابوليکي در بدن دارد که انصافا نمي توان اين اثرات را ناديده گرفت.........

هر چند بايد به اين مورد نيز اشاره کرد که اين اثرات اولا پايداري چنداني در بدن نداشته و پس از قطع مصرف دارو از بين مي رود و در ثاني اين اثرات اغوا کننده با تاثير بسيار شديد و منفي دارو بر کبد همراه بوده و تبديل اين دارو به استروژن نيز در اغلب موارد مخصوصا در مواردي که فرد به اين دارو و به استروژن در بدن حساسيت داشته باشد خارج از حد کنترل است.........

هورمون ديانابول نيز قدرت چنداني در برقراري ارتباط با گيرنده هاي آندروژني در بدن ندارد ولي اثرات آنابوليکي قدرتمندي در بدن بر جاي مي گذارد........

زماني که گيرنده هاي آندروژني در عضلات تحريک مي شوند مي توان اميد افزايش حجم توده عضلاني داشت و اين در حالي است که تحريک همين گيرنده ها در بافت هاي عضلاني و حتي در بافت هاي چربي با به کار انداختن واکنش هاي گوناگون در بدن موجب تشديد چربي سوزي شده و چربي هاي بدن را به خوبي کاهش مي دهد................
نسبت آنابولیک به آندروژن
اثرات آنابوليکي و آندروژني داروي متيل تستوسترون را به طور مثال با خواص پايه هورمون مادر که همانا تستوسترون باشد مي سنجيم.
اشاره به اين مورد را نيز ضروري مي دانيم که هورمون مادر اغلب استروئيدها همان هورمون شناخته شده تستوسترون است که به طور طبيعي در بدن نيز توليد مي شود......

اين دارو يعني داروي متيل تستوسترون نيز نوعي تستوسترون است که گروه هايي به آن افروده شده است تا آن را در برابر تاثيرات کبد بيمه کرده و آن را از فاز متابوليسم کبدي رهانيده و مصرف خوراکي آن را امکان پذير سازد......
همين گروه هاي زايدي که به اين دارو افزوده شده است آن را به خوبي از فاز متابوليسم کبدي مي رهاند و اين دارو در فرم خوراکي نيز موثر واقع مي افتد ولي همين ترفند فشار سنگيني را بر کبد وارد مي کند و به همين دليل نيز گفته مي شود که اين دارو براي کبد سمي بوده و استفاده هاي طولاني مدت و استفاده هاي سخاوتمندانه آن نيز خطرناک است............

گفته مي شود که خواص آندروژني اين دارو در حدود 60 برابر داروي تستوسترون و خواص آنابوليکي آن نيز در حدود 120 برابر اين هورمون مي باشد که البته اين قبيل تعين درصدها در مواردي که يک جنبه قضيه با فيزيولوژي انساني سر و کار دارد تا حدود زيادي معدل گيري و تخمين است و تاثير هيچ دارويي در بدن افراد را نمي توان دقيقا و با ضريب اطمينان صد در صد تعيين کرد..............

عکس العمل بدن افراد مختلف در برابر داروهاي مختلفي که خورده و يا به صورت تزريقي وارد بدن خود مي کنند متفاوت است و ممکن است برخي دارو ها در مورد برخي از افراد کاملا بي تاثير باشد و برخي ديگر از داروها نيز در مورد برخي از افراد به شدت موثر واقع شوند.........


استفاده همزمان از چند نوع داروي خوراکي که امروزه به فراواني در برنامه هاي دارويي افراد مختلف و حتي مبتديان نيز ديده مي شود از نظر اصول علمي دوره نويسي در پرورش اندام مردود است.
به همين دليل نيز اين دارو (متيل تستوسترون) را نمي توان به همراه داروهاي خوراکي ديگر مصرف کرد و گفته مي شود که مصرف آن به همراه تستوسترون و يا يکي ديگر از استرهاي آنابوليک و آندروژن کارايي خوبي داشته است...........
به دليل اينکه اکثر داروهاي خوراکي فشار سنگيني را بر کبد وارد مي کنند مصرف همزمان اين داروها مردود است ولي چه مي توان کرد که حتي تجويز و مصرف سه و يا حتي چهار نوع استروئيد خوراکي به صورت همزمان نيز در پرورش اندام ايران به فراواني يافت مي شود و زماني هم که به نارسايي کبدي مي رسند دلايل ديگر را مسبب اين بدختي و بيماري مي دانند. ...........


تاثیر دارو بر فعالیت ج ن س ی
اين دارو يعني متيل تستوسترون نيز همانند داروهايي نظير ناندرولون و ترن بولون استات تاثير شديدي بر عملکرد و ميل ج ن س ی افراد داشته است و افزايش موقتي و مقطعي در ابتدا و کاهش شديد و ماندگار قوا و حتي ميل ج ن س ی در طولاني مدت را سبب شده است.........

پروژسترون
حتما مي دانيد که پروژسترون نيز يکي ديگر از هورمون هاي زنانه است که در بدن زنان يافت مي شود و تاثيراتي شبيه به هورمون استروژن دارد.
تاثير اين دارو بر گيرنده هاي پروژستروني موجب تقويت اثر استروژن در بدن شده و خواص زنانگي را چندين برابر تقويت مي کند و اين در حالي است که اين دارو به هورمون استروژن تبديل نمي شود......
اين موضوع واقعيت دارد که اين دارو به هورمون استروژن تبديل نمي شود ولي جاي نگراني همچنان وجود دارد و پروژسترون توليد شده در بدن دست کمي از استروژن ندارد........
اين در حالي است که اغلب مردم از وجود چنين هورمون يدر بدن نيز اطلاع نداشته و از تاثير آن بر بدن نيز نامطلع بوده و حتي در صورت داشتن اطلاع از وجود چنين هورموني در بدن و در صورت داشتن اطلاع در مورد تبديل شدن متيل تستوسترون به اين هورمون، دارويي براي مهار کردن اين هورمون را نمي يابندد ...............
مراقب باشید
جاي بسي تاسف باقي است که برخي از سودجويان که از تاثير منفي دارو بر بدن افراد بي اطلاع بوده و يا اصلا انديشه اي در اين بابت به خود راه نداده و فقط و فقط به سود حاصل از فروش دارو به افراد مي انديشند اين دارو که در داروخانه هاي ايران نيز يافت مي شود را در قوطي هاي متان و ديانابول کرده و يا آن را به صورت فله اي و به نام ديانابول به افرادي که به دنبال تهيه دارو به بازار سياه سر مي زنند قابل مي کنند!!!
بله با وجود اينکه اين دارو به هورمون زنانه استروژن تبديل نمي شود ولي اثرات زنانگي در اثر مصرف اين دارو نيز به فراواني و به خوبي ديده شده است که گاه اين اثرات نگران کننده تر و قوي تر از اثرات زنانگي ناشي از مصرف هورمون هايي است به هورومن زنانه استروژن تبديل مي شوند................

مسمومیت کبدی
به اين جملاتي که مي خوانيد به خوبي توجه کنيد:
اين دارو يکي از جهنمي ترين داروهايي است که ممکن است فردي در پرورش اندام آن را دانسته و يا ندانسته و به جاي ديانابول مصرف کند........

مصرف آن در دزهاي بالا و در دوره ها طولاني مدت واقعا مضر است و به همين دليل اين دارو حتي در موارد پزشکي نيز با رعايت بسياري از احتياطات و با اکراه تمام تجويز مي شود و از اين دارو تنها در موارد مطالعاتي استفاده مي شود...........
افرادي هم که از اين دارو استفاده مي کنند معمولا دز مصرف آن را با دقت تمام انتخاب کرده و حتي از دزهاي توصيه شده نيز کمتر مصرف مي کنند چون عوارض جانبي اين دارو به واقع غير قابل کنترل و خانمان سوز است..............

افزایش آنزیم های کبدی
افرادي که حتي روزانه 2 ميلي گرم از اين دارو را مصرف کرده بودند با افزايش شديد و نگران کننده آنزيم هاي کبدي رو در رو شده بودند به گونه اي که آثار زردي در پوست و در چشمان آنها به خوبي پيدا بود و افرادي که بر تاثير اين دارو بر بدن مطالعه کرده اند اعتقاد دارند که از مصرف اين دارو در پرورش اندام بايد خودداري کرده و يا دز مصرف آن را در حد ميکروگرم انتخاب کرد. ..........


Virilization

اين کلمه به معني بروز خواص مردانگي در زنان است و همانگونه که بروز خواص زنانگي در مردان ناپسند و مردود است بروز صفات مردانگي در زنان نيز ناپسند بوده و بيماري به شمار مي رود.
با مصرف عمدي و سهوي داروهايي نظير همين دارو که شرح آن رفت چنين عوارضي به فراواني در زنان ديده شده است.....

از جمله اين عوارض مي توان به اين موارد اشاره کرد:
· رشد موهاي زايد
· خشونت و پرخاشگري
· اختلال در قاعدگي
· کلفت شدن صدا
· چرب شدن پوست
· جوش هاي پوستي
· خواص مردانگي
اين دارو به دليل اينکه عوارض جانبي شديدي دارد براي زنان و همچنين براي مرداني که در ابتداي راه بي سر انجام استفاده از استروئيدها هستند توصيه نمي شود و فقط افرادي که در حد و اندازه مسابقات پيشرفته بوده و در شرايط آمادگي براي حضور در رقابت ها هستند از اين دارو استفاده مي کنند.........

فرمول شيميايي اين دارو C19H24O2 و نيمه عمر آن نيز در حدود 4 الي 6 ساعت مي باشد........